شرکت ایمن راه ایثار تا کنون در اجرای پروژه های عمرانی و راه سازی آذربایجانشرقی مشارکت چشمگیر داشته است از جمله :

  • تکمیل آزاد راه تبریز – اهر ( در این پروژه اجرای اساس توسط دستگاه فینیشر برای اولین بار در استان صورت گرفت

  • اجرای راه دسترسی ایستگاه راه آهن بستان آباد – میانه

  • مشارکت در اجرای قطعه 3 آزاد راه خواجه – ورزقان

  • آماده سازی و خیابان سازی شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی

  • اجرای آسفالت با تکنولوژی نوین از جمله آسفالت الیافی به صورت پایلوت
  • اجرای آسفالت بیش از 30 روستای استان
  • همکاری با سازمان عمران و شهرداری کلانشهر استان و شهرداری ها و سازمان همیاری